1.Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Institute of International Relations): 

http://www.idis.gr/

 

2. Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (HAPSc):

https://www.hapsc.org/en/

 

3.Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (United Nations): 

https://www.un.org/en/

 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union): 

https://europa.eu/

 

5. NATO:

https://www.nato.int/nato-welcome/index_el.html

 

6. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs):

https://www.mfa.gr/index.html

 

7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of Defence):

http://www.mod.mil.gr/

 

8. Ελληνική Κυβέρνηση (Hellenic Government):

https://government.gov.gr/

 

9. hellenicdailynewsny.com

https://www.hellenicdailynewsny.com/el/cosmos/124-diethni-themata

 

10. Foreign Affairs The Hellenic edition

http://www.foreignaffairs.gr/author/themistoklis-zanidis

 

11. Huffpost Greece

https://www.huffingtonpost.gr/author/themistoklis-z-zanidis/

 

12. ModernDiplomacy.eu

https://moderndiplomacy.eu/author/themistokliszanidis/

 

13.  Hellenic Political Science Association

https://www.hpsa.gr/

 

14. Foreign Affairs Institute

https://fainst.eu/en/about-foreign-affairs-institute/

 

15. Geopolitics & Daily News

https://geopolitics.iisca.eu/